Kryteria depresji wg ICD 10 i DSM 5

Katarzynapanek
2 min readFeb 3, 2022

Omawiając kryteria depresji ujęte w ICD-10 można uporządkować swoje myślenie o zaburzeniach depresyjnych i uzyskać nieco spokoju w zamieszaniu, które powoduje potoczne myślenie na ten temat. Należy też pamiętać, że depresja bardzo często wymaga współpracy z psychiatrą i terapeutą. Często również terapeutą rodzinnym.

WHO wymienia następujące objawy:

· Obniżenie nastroju (nie ulega większym zmianom, niezależnie od okoliczności zewnętrznych)

· Ubytek energii

· Zmniejszenie aktywności

· Zmniejszenie odczuwania przyjemności

· Zmniejszenie zakresu zainteresowań

· Obniżona koncentracja

· Zmęczenie (nawet po małym wysiłku)

· Zaburzenia snu

· Zburzenia łaknienia (również utrata masy ciała)

· Obniżona samoocena

· Mogą występować dolegliwości somatyczne (fizyczne)

· Wyraźne zahamowanie psychoruchowe lub pobudzenie ruchowe

· Utrata libido

W zależności od liczby i nasilenia objawów epizod depresyjny można podzielić na łagodny, umiarkowany lub ciężki.

Nieco inny porządek proponuje Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w swojej klasyfikacji DSM 5. Choć wymienia te same objawy, klasyfikuje je w następujący sposób:

· Obniżony nastrój utrzymujący się przez większą część dnia, prawie każdego dnia, ujawniany albo w postaci subiektywnych skarg, albo za pośrednictwem obserwacji czynionych przez inne osoby. U dzieci i osób dorastających nastrój może być drażliwy

· Znaczne zmniejszenie zainteresowań i zdolności do odczuwania przyjemności w stosunku do wszystkich lub prawie wszystkich aktywności, utrzymujące się przez większą część dnia lub niemal każdego dnia

· Znaczący spadek masy ciała, bez rozmyślnego ograniczenia przyjmowanych pokarmów lub zwiększenie masy ciała albo zmniejszenie lub zwiększenie apetytu. U dzieci należy brać także pod uwagę niepowodzenie w osiągnięciu oczekiwanej masy ciała

· Bezsenność lub nadmierna senność niemal każdego dnia

· Pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe niemal każdego dnia

· Zmęczenie lub poczucie braku energii niemal każdego dnia

· Poczucie braku własnej wartości lub nieadekwatne, nadmierne poczucie winy

· Zmniejszona zdolność myślenia lub koncentracji albo brak zdecydowania

· Nawracające myśli o śmierci (nie tylko lęk przed śmiercią), nawracające myśli samobójcze bez określonego planu działania, próby samobójcze lub określony plan popełnienia samobójstwa

Uzupełnieniem tych objawów są kryteria ich nasilenia i częstotliwość występowania. Kolejnym krokiem jest różnicowanie depresji od innych zaburzeń psychicznych. Te szczegółowe rozróżnienia pozostawmy jednak diagnostom. W kontakcie z dzieckiem lub nastolatkiem warto pamiętać, że dostrzeżenie choćby jednego z wymienionych wyżej objawów powinno wzbudzić niepokój i być powodem do rozmowy z opiekunami dziecka.

mgr Katarzyna Panek, psycholog, terapeuta

https://lamente.pl

--

--

Katarzynapanek
0 Followers

Jestem psychologiem i terapeutą. Specjalizuję się w terapii rodzin i par.